bucz1986

51 tekstów – auto­rem jest bucz1986.

Do­dał do wielu dzi­siej­szą noc właśnie,
Już pew­ny jest że dziś też nie zaśnie.
W głowie wspom­nień w huj,
Spus­tosze­nie myśli straszne
Coś go męczy wyp­luć z siebie
Chcę to strasznie lecz nies­te­ty
To zos­ta­nie w nim na zawsze 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 lutego 2016, 03:34

W biegu życia myślał że jest w sta­nie
Zgu­bić wspom­nień wiele.
Każdej no­cy w sa­mot­ności wra­ca
W chwilę które wte­dy z Tobą dzielił spo­ro mil­czał nic nie pi­sał ale dzien­nie Te cy­taty
Które piszesz czy­tał, mi­mo cza­su który le­ci
Na­dal myśli Two­je czyta................ 

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 listopada 2015, 03:23

Tak wiele myśli znów,
Tęskno­ta za­biera mu,
Pa­mięć roz­pa­la ból,
Wszys­tko przez to nie is­totne stało się już dzisiaj.................. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 października 2015, 03:41

Chciał moc­no po­wie­dzieć
Lecz mil­czał bez słowa,
Chciał bar­dzo na­pisać,
Co w myślach ma w so­bie,
Tak bar­dzo się męczył
Miał ciągle ból w so­bie.
Ból z cza­sem miał zni­kać
Lecz było [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 sierpnia 2015, 23:44

Znów słuchaw­ki włożył moc­no w uszy
Stając się dla ludzi pros­to mówiąc głuchy,
Wpuszczał dźwięki w swoją głowę
Niczym cel w swe ciało po­cisk
Lecz czy za­bije tym w so­bie
morze myśli tych o To­bie
Wciąż podążam drogą celów
Które ob­rałem po tym wszys­tkim
Tyl­ko co­raz trud­niej wyt­rwać
Mniej niż więcej wiary w wszys­tko
Pus­tka w środ­ku tak og­romna
Niczym morze które wys­chło.
.... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 lipca 2015, 19:17

Z dnia na dzień bar­dziej o Niej myślał,
W snach śnił i pragnął by do niego przyszła
By tęskno­ta którą czu­je z przyjściem znikła,

....... "Jak nałóg który da­je znać o so­bie" :-( 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 lipca 2015, 22:17

Dłuższą chwilę juz czu­je znów ten stan,
Kiedy dzi­siaj nie chciał więcej nic po­za
Chwilą gdy pus­tka znikła by zastąpiona
W moim dniu Jej osobą.
Jak ob­sesja na co spoj­rzę wszys­tko
Wiąże przeszłość moją z Jej osobą,
Chy­ba sam juz se­rio nie wiem kiedy
całkiem przeg­ram burze z sa­mym sobą. 

myśl • 10 lipca 2015, 20:13

O NIE NIE NIE


Mi­ja już gdzieś trze­ci tydzień,
od tam­tej po­ry tyl­ko w snach Cię widzę,
to nie przez to że Cię nie chcę widzieć,
to nie przez to że swoich słów się nie wstydzę,
to [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 czerwca 2015, 18:16

O wiele łat­wiej uwie­rzyć ludziom stojącym z boku
niż po­zos­tać w wie­rze w słowa tej jed­nej osoby. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 kwietnia 2015, 09:19

Znów poczuł że jak z sios­trą,
Jest z Nią nap­rawdę bar­dzo blis­ko.
Znów myślał, złapał szczęście,
Że żyje mając wszys­tko,
Naiw­nością je­go jest wszys­tko,
Wszys­tko w co wie­rzył znów,
Znikło przez kil­ka jej słów 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 kwietnia 2015, 22:44
Zeszyty
  • na ten czas – Ja już wiem lecz ona jeszcze nie i już nig­dy nie prze­kona o tym się.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

2 listopada 2017, 01:53bucz1986 sko­men­to­wał tek­st Człowiek bez mo­tywac­ji jest [...]

28 października 2017, 00:53Formalina sko­men­to­wał tek­st Dodał do wielu dzi­siej­szą [...]

9 lipca 2016, 03:32bucz1986 sko­men­to­wał tek­st Prawdziwego przy­jaciela to ze [...]

22 lutego 2016, 23:01bucz1986 sko­men­to­wał tek­st Popełniłem dos­ta­tecznie dużo błędów [...]

16 lutego 2016, 09:14zielonejeziora sko­men­to­wał tek­st Dodał do wielu dzi­siej­szą [...]

15 lutego 2016, 08:18bucz1986 sko­men­to­wał tek­st Dodał do wielu dzi­siej­szą [...]

15 lutego 2016, 05:43zielonejeziora sko­men­to­wał tek­st Dodał do wielu dzi­siej­szą [...]

15 lutego 2016, 03:34bucz1986 do­dał no­wy tek­st Dodał do wielu dzi­siej­szą [...]

14 listopada 2015, 03:23bucz1986 do­dał no­wy tek­st W biegu życia myślał [...]

7 października 2015, 07:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tak wiele myśli znów, [...]